ارمنستان / بروزترین و جامع ترین اطلاعات و اخبار ارمنستان
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد.

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

قوانین گمركی ارمنستان

موضوع تنظیم قانون

این قانون، چارچوب هزینه های گمركی توسط پرداخت كنندگان در جمهوری ارمنستان اعم از: میزان هزینه گمركی، محاسبه و نحوة پرداخت آنرا تعیین می نماید.

تعریف هزینه گمركی

هزینه گمركی، پرداخت اجباری به بودجة دولتی است، كه میزان آن طبق این قانون تعیین شده است.

تعرفه های هزینه های گمركی

1- جهت تشكیل پرونده و انجام تشریفات گمركی كالاهایی كه از مرز گمركی جمهوری ارمنستان عبور می كنند، و همچنین ارسال حواله ها بصورت ارز خارجی از سوی بانك ها، هزینه گمركی برابر با 3500 درام دریافت می شود.


2-  هزینه گمركی برای امور محموله ها عبارتند از:
 

الف- جهت كنترل گمركی كالاها تا وزن یك تن؛ 1000 درام،

ب- به ازای هر تن اضافه بر آن؛ 300 درام.

3-  جهت تشكیل پرونده و انجام تشریفات گمركی كالاها در خارج از محل های تعیین شده از سوی نهادهای گمركی و یا انجام فعالیت های جداگانه در ارتباط با آنها، هزینه گمركی به میزان دو برابر تعرفه های تعیین شده بوسیله این ماده، دریافت خواهد شد.

4- جهت دراختیار گذاشتن اسناد (فرمها) از سوی نهادهای گمركی، هزینه گمركی برابر با 1000 درام، دریافت می شود.

5- جهت محافظت(اسکورت) گمركی كالاها در خاك جمهوری ارمنستان، به ازای هر صد كیلومتر، هزینه گمركی به میزان 10000 درام دریافت می شود. حمل و نقل ترانزیت كالاها و درصورت آسیب پذیر بودن کالاها ، محافظت گمركی كالاها اجباری می باشد، ولی در سایر موارد؛ بنا به تمایل و خواست حمل كننده؛ بر اساس درخواست كتبی انجام می گیرد.

6- هزینه های گمركی جهت مراقبت و نگهداری كالاها از سوی نهادهای گمركی عبارتند از:  

الف- تا وزن یك تن؛ روزانه 1000 درام، اما نه بیشتر از 0.01% نرخ گمركی آنها،

ب- به ازای هر تن اضافی كامل و یاکمتر از آن، روزانه 1000 درام، اما نه بیشتر از 0.01% نرخ گمركی آنها.


7-
هزینه های گمركی جهت كنترل گمركی وسایل نقلیه:
      

الف- برای خودروهای نفر بر تا ظرفیت 10 سرنشین؛ 2000 درام،

ب- برای سایر وسایل نقلیه؛ 5000 درام.


معافیت های هزینه های گمركی

موارد زیر از هزینه های گمركی معاف هستند: 

الف- كالاهایی كه در چارچوب برنامه های بشر دوستانه و خیریه وارد حوزة مالیاتی جمهوری ارمنستان می شوند..

ب- كالاهای همراه اشخاص حقیقی (بجزاشخاص حقوقی؟) تعیین شده بوسیله قانون، كه از مرز گمركی جمهوری ارمنستان عبور می كنند، به استثناء وسایل نقلیه شخصی.

پ- كالاهای وارداتی از سوی اشخاص حقیقی (به جز ا كه از مقدار تعیین شده در بند ماده 16 قانون جمهوری ارمنستان ‘‘درخصوص عوارض گمركی‘‘ بیشتر نباشد. 

ت- اشیاء دارای ارزش فرهنگی كه طبق قانون مصوب ، موقتاً از مرزهای كشور خارج و وارد شده است.

ث- خودروهای حمل و نقل بین المللی، در هنگام عبور و اجرای نقل و انتقالات.

ماده 6- پرداخت و باز پرداخت وجه هزینه های گمركی و مسئولیت در قبال عدم پرداخت آن.

1-پرداخت وجه هزینه های گمركی، ظرف مهلت 3 روز پس از انجام امور و خدمات مربوطه انجام می شود..

2- هزینه های گمركی بر حسب واحد پول رسمی جمهوری ارمنستان؛ درام پرداخت می شود.

3- پرداخت كننده می تواند ظرف 3 سال پس از تاریخ پرداخت مقدار وجهی كه اضافه پرداخت شده باشد تقاضای باز پرداخت نماید. وجه فوق الذكر، از سوی نهادهای گمركی به حساب هزینه های دیگر پرداخت كننده تسویه، یا بنا به درخواست او ظرف مدت 30 روز باز پرداخت خواهد شد..

4 - در صورت عدم پرداخت در مهلت تعیین شده، به ازای هر روز تأخیر در پرداخت، جریمه ای به میزان 20% مبلغ هزینه گمركی پرداخت نشده اخذ خواهد شد.

 فصل اول- مفاد كلی

ماده 1- موضوع

این قانون ، تعریف عوارض گمركی (Customs Duties) انواع آن، نحوه اجرا و تعرفه ها، مقررات اخذ عوارض گمركی كالاهای وارداتی و صادراتی از حوزه گمركی جمهوری ارمنستان را دربرمی گیرد.   

ماده 2- عوارض (حقوق) گمركی.

عوارض یا حقوق گمرکی پرداخت های اجباری به حساب بودجة دولتی است كه طبق مقررات و میزان تعیین شده بوسیلة این قانون انجام می شود.  

فصل دوم- عوارض گمركی و انواع آن

ماده 4- انواع عوارض گمركی

در جمهوری ارمنستان انواع عوارض گمركی ذكر شده در ذیل به اجرا در می آیند

الف)- صادراتی؛ كه برای كالاهای صادراتی از جمهوری ارمنستان پرداخت می شود،

ب)- وارداتی؛ كه برای كالاهای وارداتی به جمهوری ارمنستان پرداخت می شود،

پ)- فصلی؛ كه برای كالاهای وارداتی و صادراتی فصلی پرداخت می شود.
 
فصل 3- نرخ گمركی

ماده 7- نرخ گمركی كالاهای وارداتی

1- محاسبه عوارض گمركی كالاهای وارداتی بر پایة نرخ گمركی صورت می گیرد؛ آن مبلغی كه برای خرید كالاها و حمل و انتقال آن تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان پرداخت می شود..

2- نرخ گمركی شامل:    

الف) قیمت كالا،

ب) مخارج حمل و نقل، بارگیری، و بیمه تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان،

پ) مخارج كمیسیونی و کارگزاری پرداخت شده برای حمل و انتقال كالاهای خریداری شده در منطقة گمركی جمهوری ارمنستان تا مرز گمركی.

 3- موارد ذیل شامل نرخ گمركی نمی باشند:   

الف- مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات غیرمستقیم و مالیات های گردش كالا یا فروش پرداخت شده در كشور صادر كننده؛ كه بطور جداگانه در اسناد و مدارك هزینه های پرداختی درج شده باشد،

ب- هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، بیمه، حق كمیسیون و کارگزاری در حوزه گمركی جمهوری ارمنستان.

ماده 8- نرخ گمركی كالای صادراتی

1- محاسبه عوارض گمركی كالاهای صادراتی بر پایة نرخ گمركی یعنی آن مبلغی كه جهت  خرید و حمل آن تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان پرداخت شده باشد، محاسبه می شود.

2- موارد ذیل شامل نرخ گمركی می باشند:

الف- قیمت خرید كالا.

ب- هزینه های تخلیه - بارگیری و بیمه جهت حمل و انتقال تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان.

پ- هزینه خرید كالا در حوزة گمركی جمهوری ارمنستان و هزینه های حق كمیسیون و کارگزاری جهت حمل و انتقال تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان.

3- مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سهام( غیرمستقیم) پرداخت شده، و بطور جداگانه در اسناد و مدارك پرداخت ها در جمهوری ارمنستان درج شده است.


ماده 9- تعیین نرخ گمركی
1- نرخ گمركی از سوی واردكننده، صادركننده یا نهادهای گمركی طبق مقررات این قانون تعیین 
می شود.

 2- طبق مقررات مصوب دولت جمهوری ارمنستان، اشخاصی كه با استفاده از اسناد و مدارك جعلی نرخ گمركی غیر واقعی اعلام كرده باشند، طبق قانون جوابگو هستند.

ماده 10- محاسبه عوارض گمركی برای كالاهای وارداتی طبق نرخ گمركی اعلام شده از سوی وارد كننده (قیمت معاملاتی) 
1- محاسبه عوارض گمركی برای كالاهای وارداتی بر پایه نرخ گمركی اعلام شده در برگ فروش(فاکتور) ارائه شده از طرف واردكننده بخصوص در موارد ذیل صورت می گیرد:

الف) برای کالاهای خریداری شده از فروشگاه های معاف از پرداخت های گمرکی( دیوتی فری)، درصورت ارائه رسید از سوی فروشگاه مذکور.

ب- واردات كالا از طرف اشخاص حقوقی دارای وكالت نامه نمایندگی و کارگزاری ارائه شده از طرف شركت های بزرگ خارجی و ثبت شده در اداره گمرك جمهوری ارمنستان، كه لیست این شركت ها از سوی اداره گمرك جمهوری ارمنستان تعیین و منتشر شده است، و در صورتی كه كالاهای مذكور تولیدات این شركت ها باشد.

پ- طبق فهرست اداره گمرك جمهوری ارمنستان ورود كالاها از سوی نمایندگان، شعبات، شركت های خواهر شركت های بزرگ خارجی و ثبت شده در جمهوری ارمنستان، در صورتی كه كالاهای مذكور تولیدات این شركت ها باشد.

2- محاسبه عوارض گمركی بر پایة نرخ گمركی اعلام شده از سوی وارد كننده انجام می گیرد، كه اگر برگ فروش(فاکتور) های كشورهای صادر كننده وجود داشته باشد و نرخ گمركی مندرج در آن با قیمت برگ فروش( فاكتورهای) ارائه شده از سوی وارد كننده مطابقت داشته باشد، به شرطی كه شامل مخارج تعیین شده بوسیله بند ‘‘ب‘‘ ماده 8 این قانون باشد. فهرست كشورهایی كه برگ فروش(فاکتور) های صادراتی آنها از سوی نهادهای گمركی در اختیار گذاشته می شود، تا نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان به منظور بكارگیری این بند به عنوان مبنا قرار دهند، از طرف دولت جمهوری ارمنستان تعیین می شود.

3-اگر در موارد پیش بینی شده در بند 2 این ماده از سوی وارد كننده كالا مدارك نشان دهندة هزینه های حمل و نقل، تخلیه - بارگیری و بیمه تا مرز گمركی ارمنستان ارائه نشود در اینصورت محاسبه آنها را نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان با استفاده از اطلاعات موجود و بر اساس نرخ های شركت های بزرگ حمل و نقل و بیمه، بعهده خواهند گرفت..

ماده 11- تعیین نرخ گمركی كالاهای وارداتی از سوی نهادهای گمركی

در صورت اعلام نرخ گمركی در حد پائین و غیر واقعی كالاها از سوی وارد كننده، تعیین آن بوسیله مدارك ارائه شده و یا در صورت غیر ممكن بودن كنترل صحت آن، نرخ گمركی كالاهای وارداتی را نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان تعیین خواهند كرد.
 

فصل 4- محاسبه و پرداخت عوارض گمركی

ماده 14- محاسبه عوارض گمركی و پرداخت آن

1-محاسبه عوارض گمركی

محاسبه عوارض گمركی از سوی نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان در روز ارائه برگ فروش (فاکتور) طبق تعرفه های جاری عوارض گمركی به اجرا در خواهد آمد.

2- پرداخت وجه عوارض گمركی در مهلت 10 روز پس از عبور كالا از مرز گمركی جمهوری ارمنستان، طبق مقررات تعیین شده از سوی دولت جمهوری ارمنستان، صورت می گیرد.

3- عوارض گمرکی به وسیله واحد پول جمهوری ارمنستان؛ درام، پرداخت می شود.  

فصل 6- مزیت های عوارض گمركی

ماده 18- معافیت از پرداخت عوارض گمركی

در موارد ذیل معافیت های پرداخت عوارض گمركی در نظر گرفته شده است:

1-تجهیزات وارداتی پیش بینی شده بوسیله مؤسسات مشترك و سرمایة سرمایه گذاری های خارجی از سوی شریك خارجی آن مؤسسه (سرمایه گذار). طی 5/2 سال پس از استفاده از مزایای پیش بینی شده بوسیله این بند (ورود تجهیزات مذكور)، در صورت فروش یا واگذاری آنها، وجه عوارض گمركی شامل جریمه جهت تأخیر در پرداخت آن، طبق قانون اخذ خواهد شد.


2- كالاهای ترانزیت
 3-وسایل حمل و نقل كه بوسیله آنها بطور منظم نقل و انتقال بارها ، و مسافران بین المللی صورت می گیرد، و همچنین وسائل همراه، سوخت، مواد غذائی كه مورد نیاز سیر و سفر است.

 4-ارز و اوراق بهادار.

 5- كالاهایی كه در چارچوب برنامه های كمك های بشر دوستانه و خیریه وارد حوزه گمركی ارمنستان می شوند.

 6-كالاهای مندرج در ذیل كه موقتاً وارد حوزه گمركی جمهوری ارمنستان و از آن صادر می شوند، یا موقتاً بدون فرآوری آنها صادر و وارد می شوند:

الف- كالاهای در نظر گرفته شده برای نمایشگاه ها و بازارهای غیر تجاری، یا برای برنامه های مشابه.
ب- دستگاه ها و تجهیزات تخصصی متعلق به كاركنان و كارشناسان زمینه های مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما، علمی، آموزش و پرورش، فرهنگ، بهداشت و درمان، و همچنین ورزشكاران،

پ- نمونه كالاها و ظروف پیمانه.
ت- اشیاء و كالاهای پیش بینی شده جهت نیازهای آموزشی، علمی، فرهنگی.
ث- اشیاء و كالاهای مربوط به تبلیغات جهانگردی و تربیت بدنی.
ج- حیوانات.

7- كالاهایی كه وارد فروشگاه های معاف از پرداخت عوارض گمركی واقع در حوزه گمركی جمهوری ارمنستان و از آن به خارج از محدوده حوزه گمركی جمهوری ارمنستان صادر می شوند.

8-كالاهای وارداتی متعلق به سفارش دهندگان خارجی به منظور فرآوری و صادر نمودن از جمهوری ارمنستان در مهلت های تعیین شده بوسیله قرارداد، پس از فرآوری آنها، در صورت وجود تعهدنامه صادرات كالاهای مذكور حداكثر تا مدت یكسال. در صورت عدم صادرات آنها در مهلت تعیین شده، اخذ عوارض گمركی به انضمام جرائم تأخیر پرداخت آن، طبق مقررات تعیین شده در قانون به اجرا در خواهد آمد.

 9- كالاهای وارداتی از طرف بانك مركزی جمهوری ارمنستان.

 10- سایر موارد در نظر گرفته شده بوسیله تفاهم نامه های بین المللی.
 
 فصل 7- مقررات اخذ و باز پرداخت عوارض گمركی، جوابگوئی در قبال نقض آن 

ماده 21- اخذ و باز پرداخت عوارض گمركی، جوابگوئی در قبال عدم پرداخت آن

1-وجوه اضافی عوارض گمركی اخذ شده، بنا به درخواست صاحب كالا طی 3 سال پس از پرداخت آنها، قابل استرداد است.

2-وجوه عوارض گمركی كه بیشتر از مقدار محاسبه شده پرداخت شده باشد، از طرف نهادهای گمركی به حساب سایر پرداخت ها به نهادهای گمركی در نظر گرفته خواهد شد یا حداكثر تا مدت 30 روز پس از دریافت تقاضانامه از سوی پرداخت كننده مبنی بر استرداد آن، به متقاضی باز پرداخت خواهد شد..

3- وجوهی كه در پی عدم پرداخت عوارض گمركی در مهلت هایی كه بموجب امكان تمدید مهلت پرداخت یا پرداخت بصورت اقساط، بطور كامل پرداخت نشده باشند، بوسیلة نهادهای گمركی از طریق دادگاه اخذ خواهند شد.

4- در صورتیكه وجه عوارض گمركی به عهدة صاحب كالا پرداخت نشده باشد، از سوی نهادهای گمركی ظرف یكسال پس از موعد پرداخت آن، اخذ خواهد شد.

در صورت عدم پرداخت عوارض گمركی در مهلت تعیین شده، به ازای هر روز دیركرد جریمه ای به میزان 2% وجه عوارض گمركی پرداخت نشده، اخذ خواهد شد.
 
قانون جمهوری ارمنستان درخصوص مالیات غیرمستقیم 
 
باب اول- مالیات غیرمستقیم و پرداخت كنندگان

ماده 1- مالیات غیرمستقیم مالیاتی است كه به بودجه دولت واریز می شود


ماده 2- تولیدكنندگان، اشخاص حقوقی و حقیقی، و مؤسسات فاقد هویت شخص حقوقی (من بعد پرداخت كنندگان) كه خاویار، آبجو، انواع شراب ها، مواد اولیه شرابسازی، الكل و نوشابه های الكلی، انواع و اقسام دخانیات، بنزین، گازوئیل، لباس و لوازم تهیه شده از چرم طبیعی، پوستین طبیعی و لوازم تهیه شده از آن (بجزء نیمه پالتوهای كارگری و نظامی دوخته شده از پوست گوسفند)، محصولات چینی و كریستالی، لوازم طلاكاری، و جواهرات به جمهوری ارمنستان وارد می نمایند. 
 
باب دوم- واحد مشمول مالیات و سیكل مالیات بندی

- مالیات غیرمستقیم از درآمد حاصل از فروش كالاهای مشمول مالیات پرداخت می شود. 
كالاهای تولید شده در جمهوری ارمنستان، قیمت عرضة آنها (بدون مالیات غیرمستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) مشمول مالیات غیرمستقیم می باشند..

كالاهای وارداتی به جمهوری ارمنستان، نرخ گمركی كالاهای وارداتی اعلام شده از سوی وارد كننده (بدون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمركی)، مشمول مالیات غیرمستقیم می باشند..

ماده 4- موارد زیر مشمول مالیات غیرمستقیم نمی باشند

الف- كالاهای صادراتی،

ب- كالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم كه از طرف نمایندگی های دیپلماتیك، كنسولگری ها، سازمانهای بین المللی و بین دولتی هم تراز آنها، بمنظور استفاده رسمی از آنها، وارد و یا در جمهوری ارمنستان خریداری می شوند،

پ- كالاهای مشمول بر مالیات غیرمستقیم كه از سوی شهروندان وارد می شوند، ولی در صورتیكه از مقدار و قیمتی كه مطابق قانون محدود شده است تجاوز ننماید،

ت- كالاهای عبور ترانزیت،

ث- مطابق قانون، كالاهای وارداتی در چارچوب كمك های بشر دوستانه و اهداف خیریه،

ج- كالاهایی كه مطابق قانون، تحت كنترل گمركی؛  موقتاً وارد منطقة گمركی جمهوری ارمنستان می شوند،

چ- كالاهای وارداتی كه موقتاً از منطقه گمركی جمهوری ارمنستان صادر شده باشند.

باب چهارم- محاسبه، مهلت و مقررات پرداخت مالیات

ماده 6- وجه مورد پرداخت مالیات غیرمستقیم از سوی پرداخت كننده با مد نظر داشتن موارد ذیل، به طور مستقل محاسبه می شود:

الف- جریان عرضه و فروش كالاهای مشمول مالیات بر سهام تولید شده در جمهوری ارمنستان و تعرفه های تعیین شده.

ب- نرخ گمركی كالاهای وارداتی مشمول مالیات غیرمستقیم و تعرفه های تعیین شده.

ماده 7- مالیات غیرمستقیم كالاهای تولیدی در جمهوری ارمنستان، طی ده روز اداری پس از فروش یا عرضه كالاها، از سوی تولیدكنندگان این كالاها پرداخت می شود..

مالیات غیرمستقیم كالاهای وارداتی طی ده روز اداری پس از ورود به جمهوری ارمنستان مطابق مقررات تعیین شده از سوی دولت جمهوری ارمنستان پرداخت می شود..

دولت جمهوری ارمنستان می تواند مقررات نصب برچسب های برخی از كالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم را كه در جمهوری ارمنستان تولید یا وارد می شود، تعیین نماید. در اینصورت وجه پرداختی جهت بدست آوردن برچسب ها، بعنوان پیش پرداخت مالیات غیرمستقیم محسوب خواهد شد..

ماده 8-مبلغ مالیات غیرمستقیم پرداخت شده از طرف تولید کنندگان و عرضه كنندگان كالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم در جمهوری ارمنستان، كه مطابق این قانون در مقابل مواد اولیة بدست آمده در جمهوری ارمنستان یا وارد شده در جمهوری ارمنستان، مالیات بر سهام پرداخت شده است، از مجموع كل مالیات غیرمستقیم مشمول پرداخت از سوی آنان كسر خواهد شد.

وجوه مالیات غیرمستقیم پرداخت شده در جمهوری ارمنستان برای كالاهای صادراتی از سوی اشخاص حقوقی، مؤسسات فاقد هویت شخص حقوقی یا دست اندركاران شخصی كه تولید و عرضه كننده محسوب نمی شوند، و همچنین؛ طبق قسمت اول این ماده، وجوه مالیات غیرمستقیم  پرداخت شده از سوی تولید و عرضه كنندگان در مقابل مواد اولیه، به آنان بازپرداخت می شود و یا طبق مقررات مالیاتی به حساب دیگر پرداختهای مالیاتی، گذاشته خواهد شد.

ماده 9-ارائه محاسبات ماهانه پرداخت مالیات غیرمستقیم به نهادهای اداره مالیات جمهوری ارمنستان، تنها برای كالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم و تولید شده در جمهوری ارمنستان منظور شده است، كه مطابق قانون مهلت پرداخت آن تا بیست و پنجم ماه بعدی ماه حسابرسی تعیین شده است . 
 
باب پنجم- مفاد نهایی
ماده 10-بر اساس هماهنگی با وزارت دارائی و اقتصاد جمهوری ارمنستان، اسناد رسمی اداره عالی در خصوص بكار گیری این قانون، اداره مالیات جمهوری ارمنستان می پذیرد، اما در بخش كالاهای وارداتی به خاك جمهوری ارمنستان؛ اداره گمركات جمهوری ارمنستان.

ماده 11- پس از معتبر شناخته شدن این قانون، قانون جمهوری ارمنستان ‘‘پیرامون مالیات بر سهام‘‘ مورخة ششم ژوئن سال 1992 ، شامل تغییرات و اصلاحات آن، بی اعتبار شناخته می شود.

ماده 12-این قانون از تاریخ اول ژوئن سال 1997 معتبر شناخته می شود. 

 
مأخذ: جلد دوم ‘‘مجموعه قوانین جمهوری ارمنستان‘‘

 
فهرست كالاهایی كه واردات آنها به جمهوری ارمنستان ممنوع است

1-اسلحه، مهمات، مواد منفجره، جنگ افزار نظامی، لوازم یدكی و اجزاء جهت ساخت سلاح، البسه و پوشاك نظامی.
2-داروها و مواد مخدر، مواد و داروهایی كه استفاده آن اثرات روحی شدیدی بوجود می آورد، و وسائل لازم جهت استفاده از داروها و مواد فوق.
 

3-هرزه نگاری.      

ملاحظات. واردات اقلام مذكور در بندهای 1 و 2 فقط از سوی دولت جمهوری ارمنستان، طبق مقررات ویژه صورت می گیرد.
 
فهرست كالاهایی كه عبور ترانزیت آنها از خاك جمهوری ارمنستان ممنوع است

1- انواع سلاح، مهمات، جنگ افزار نظامی، لوازم یدكی و اجزاء مورد نیاز جهت ساخت سلاح، و مواد منفجره. 

2-مواد اتمی، منابع تشعشعات یونیزه شده. 

3-سموم، داروهای مخدر، موادی كه استفاده آن تأثیرات روحی شدیدی در انسان بوجود می آورد، وسائل جهت استفاده از تریاك و حشیش.

ملاحظات. عبور ترانزیت كالاها و مواد فوق الذكر از خاك جمهوری ارمنستان طبق مجوز دولت جمهوری ارمنستان صورت می گیرد.
 
فهرست كالاهایی كه صادرات آنها از جمهوری ارمنستان ممنوع است

1-انواع سلاح، مهمات، مواد منفجره، جنگ افزار نظامی، لوازم یدكی و اجزاء مورد نیاز جهت ساخت آنها، البسه و پوشاك نظامی.

2-داروها و مواد مخدر، مواد و داروهایی كه استفاده آن تأثیرات روحی شدیدی در انسان بوجود می آورد، دارو، لوازم و تجهیزات پزشكی..

3-اوراق بهادار بی اعتبار.   

4-اشیاء هنری و عتیقه، معرف میراث تاریخی و ثروت ملی، اشیاء دیگر كه معرف ارزشهای هنری، باستانی، علمی، ملی و فرهنگی هستند؛ چنانچه از سوی كمیسیون تخصصی ذیصلاح، پاسخ نهایی خود را نسبت به عدم خروج آنها از جمهوری ارمنستان صادر نموده باشد.

5-فیلمها، نوارهای ضبط ویدئو، دیسكهای كامپیوتری، مطالب انتشاراتی كه خروج آنها از جمهوری ارمنستان به منافع دولتی و همچنین حقوق شهروندان صدمه خواهد زد.

6-مطالب حاوی اسرار دولتی.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : Amir Farshbaf
نمایش وضعیت در یاهو

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

ارمنستان در فیس بوک

ساعت فلش

Armenia نیازمندیهای ارمنستان ویزا،اقامت.پاسپورت https://t.me/alikfar

Powered by WebGozar

پیچک

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات